školski sport

ŠKOLSKI SPORT Nagrada za Osnovnu školu „Svetozar Marković“ iz Leskovca

TreninGo aplikacije krenula je u 10 gradova, odnosno 10 škola među kojima je i škola iz Leskovca i to osnovna škola “Svetozar Marković“. U svim gradovima je krenula istog dana i to 26 septembra,  i istog dana se je i završila – 13.novembra. -Cilj aplikacije je da se svi pokrenu i da se pretrči ili […]